Corporación municipal

Tralas eleccións municipais de 2015, estas son as catro formacións políticas con representación en Carballo coas composicións actuais dos respectivos grupos:

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, BNG

 • Evencio Ferrero Rodríguez, Alcalde
 • Belén Lendoiro Esmorís, 1ª Tenente de Alcalde
 • Milagros Lantes Seara, 2ª Tenente de Alcalde
 • Xosé Regueira Varela, 3º Tenente de Alcalde
 • Luís María Lamas Álvarez, 4º Tenente de Alcalde
 • María Carmen Ures García, 5ª Tenente de Alcalde
 • María Mar Eirís Villar, 6ª Tenente de Alcalde
 • Miguel Ángel Vales Mallo
 • Marcos Xosé Trigo Facal
 • María Carmen Regueira Baldomir
 • José Daniel Pérez López
PARTIDO POPULAR, PP
 • Aurelio Núñez Centeno
 • Ana María Casais Ruíz
 • Cristian Puente Docampo
 • María Belén Ínsua Trigo
 • Héctor García Andrade
TERRA GALEGA, TEGA
 • José Bello Pallas
 • Estefanía Canosa Castiñeira
 • Andrés Eirís Barca
PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO ESPAÑOL, PSOE
 • María Carmen Vila Blanco
 • Valentín Costa Trillo

Sesións plenarias ordinarias

A corporación celebrará sesións ordinarias do pleno o último luns de cada mes ás 20.30 horas, excepto no caso do mes de agosto, pois a sesión ordinaria trasládase ao primeiro luns do mes de setembro.

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local celebrará sesión ordinaria en luns alternos (cada dúas semanas) ás 13:30 horas na Sala de Sesións de Comisións da Casa Consistorial do Concello de Carballo. No horario de verán, do 15 de xuño ao 1 de setembro, salvo modificación posterior, as sesións ordinarias celebraranse ás 13.00 horas. No caso de que o día sinalado para a sesión ordinaria coincida en día festivo, trasladarase a mesma, co mesmo carácter ordinario, para o primeiro día hábil seguinte.

Así mesmo, celebrarase sesión con carácter extraordinario cando o considere oportuno a Alcaldía, por propia iniciativa, ou a instancia da cuarta parte dos seus membros.

A Xunta de Goberno Local está conformada por:

 • Evencio Ferrero Rodríguez, Presidente
 • Belén Lendoiro Esmorís, vogal
 • Milagros Lantes Seara, vogal
 • Xosé Regueira Varela, vogal
 • Marcos Xosé Trigo Facal, vogal
 • María Carmen Ures García, vogal
 • María Mar Eirís Villar, vogal

Compartir: