Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe definitiva de admitidos e...

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos, tribunal e convocatoria do primeiro exercicio para a selección de tractorista

Por resolución da Alcaldia 1459/2018 do 11 de xuño aprobouse a listaxe definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación dun operario tractorista con carácter tempora. Tamén foron aprobadas a composición do tribunal cualificador e a convocatoria do primeiro exercicio, que terá lugar o venres día 15 de xuño, ás 08:45 horas, no Centro Social de Berdillo.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: