Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Rematado o proceso de selección para a...

Rematado o proceso de selección para a contratación temporal de 10 auxiliares de policía

Rematado o proceso de selección para a contratación temporal de 10 auxiliares da Policía Local, fanse públicos os seguintes documentos:

  • Relación de opositores que superaron o segundo exercicio da fase de oposición e as puntuacións obtidas, trala resolución das reclamacións presentadas. Cambio de resposta da pregunta número 19.
  • Relación de aspirantes que superaron o terceiro exercicio da fase de oposición e puntuación final do proceso selectivo.
  • Proposta de contratación
  • Proposta de listaxe de reserva

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: