Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Selección do alumnado do obradoiro dual de...

Selección do alumnado do obradoiro dual de emprego “Carballo Coida II"

Nomeamento do tribunal cualificador, data e lugar de celebración do proceso de selección do alumnado-traballador/a do obradoiro dual de emprego "Carballo Coida II", especialidade SSCS0208: atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Constitución do tribunal e realización da valoración de méritos da fase de concurso: venres 17 de novembro de 2023 as 9:00 h no Fórum Carballo.

Convocar as persoas inscritas no proceso de selección, así como, a todos os membros da comisión de avaliación para a realización da fase de oposición establecida na Base 5ª.4 que se celebrará o venres 17 de novembro de 2023 11:30 h no Fórum Carballo.

17 de novembro:

  • Publicación das puntuacións das persoas aspirantes na fase de concurso.
  • Publicación das puntuacións da fase de oposición.
  • Publicación da listaxe provisional ordenada por puntuación. As persoas admitidas son as que acadaron as 20 mellores puntuacións.
  • Apertura de prazo de reclamacións: o luns día 20.
  • Resolución de reclamacións e publicación da listaxe defintiiva: martes 21 de novembro.
21 de novembro:
  • Publicación da listaxe de alumnado admitido.
  • Publicación da listaxe de agarda.

Descargas

Compartir: