Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Convocatoria para a formación dunha...

Convocatoria para a formación dunha listaxe de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de traballador/a social

O BOP núm. 182 do 29/10/2020 publica as Bases da convocatoria para a formación dunha listaxe de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de traballador/a social (2020/E001/000013).

O prazo de presentación de instancias estará aberto dende o 30 de outubro ata o 9 de novembro, ámbolos dous incluídos.l

Con data 21 de decembro de 2020 faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas. O prazo de subsanación será de 5 días hábiles, dende o martes 22 ata o martes 29 de decembro, ámbolos dous incluídos.

Descargas

Compartir: