Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Provisión temporal dun posto de...

Provisión temporal dun posto de policía mediante comisión de servizos

O Boletín Oficial da Provincia do 19 de maio (BOP núm. 70) publica o anuncio de provisión temporal dun posto de policía mediante comisión de servizos.

prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles a contar dende o 20 de maio.

Esta resolución terá eficacia inmediata e non quedará suspendida a súa aplicación durante o estado de alarma declarado por RD 463/2020, nin lle será de aplicación a DA 8ª do RD Lei 11/2020, do 31 de marzo.

Descargas

Compartir: