Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Resultados da fase de oposición do...

Resultados da fase de oposición do procedemento para a contratación de persoal para as brigadas de incendios

Unha vez celebrada a fase de oposición do proceso selectivo para a contratación do persoal da brigada de prevención e defensa contraincendios e 3 operarios motobomba, nos documentos adxuntos poden consultarse as puntuacións obtidas polos aspirantes, a resolución dunha reclamación, a proposta de contratación e a proposta de listaxe de reserva.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: