Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe definitiva de admitidos e...

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección de 1 inspector da Policía Local

Por resolución da Alcaldía faise público o nomeamento do órgano de selección, a listaxe definitiva de admitidos e excluídos e a data para a realización da fase de concurso de méritos no proceso selectivo para cubrir en propiedade unha praza de inspector da Policía Local polo sistema de mobilidade. Toda a información figura no documento adxunto.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: