Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Aprobación da listaxe de...

Aprobación da listaxe de substitucións de persoal coa categoría de auxiliar da Policía Local

Unha vez finalizado o procedemento de selección de seis auxiliares de policía para traballar con carácter temporal, proponse a creación dunha listaxe de substitucións ou de reserva para a cobertura das vacantes que se produzan ou as ausencias por diversos motivos. No documento adxunto pode consultarse o listado completo.

"Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados”.

Descargas

Compartir: