Benestar

Benestar

Departamento de Servizos Sociais
[Antigo Ambulatorio] 
Praza do Médico Eduardo Mariño, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 706

Programa de cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos sociais e/ou sociosanitarios

Xoves 9 de xuño do 2022

O obxecto desta convocatoria é posibilitar ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña a mellora dos servizos e programas en materia de servizos sociais e sociosanitarios a través da adquisición por parte da Deputación de diferentes vehículos e a súa posterior cesión ás devanditas entidades.

Beneficiarios
Entidades privadas sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña ou que acrediten que as actividades obxecto da subvención realizaranse no ámbito territorial desta provincia e que prestan servizos a persoas con algún tipo de diversidade funcional, con trastornos aditivos, maiores ou persoas en situación ou risco de exclusión social.


Ligazóns

Compartir: